Dostupné kurzy

Mateřské školy a předškoláci - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše mateřskou školu


První stupeň základních škol - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 5. ročník základní školy

Druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií -nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 9. ročník základní školy, sekundu šestiletého nebo kvartu osmiletého gymnázia

Střední školy - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 3. ročník střední školy, kvintu šestiletého nebo septimu osmiletého gymnázia