Dostupné kurzy


Mateřské školy a předškoláci
 - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše mateřskou školuPrvní stupeň základních škol
 - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 5. ročník základní školy


Druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
 -nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 9. ročník základní školy, sekundu šestiletého nebo kvartu osmiletého gymnázia


S
třední školy - nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 3. ročník střední školy, kvintu šestiletého nebo septimu osmiletého gymnázia